Kristen spiritualitet

Video om labyrinter  fra februar 2017: